Lid worden bij T.V. Rhelico

Wil je lid worden van T.V. Rhelico? Dan ben je vast op zoek naar onderstaande informatie.
Wil je meteen inschrijven? Meld je dan hier direct aan! 

Aanmelden als nieuw lid van TV Rhelico

Het park heeft zes verlichte kunstgrasbanen, waarop het gehele jaar gespeeld kan worden. De kantine is in eigen beheer en wordt gerund door de leden zelf. Dit houdt in dat je 2x per jaar ingedeeld wordt voor een avondje bardienst. Deze planning hoor je bij het ophalen van je tennispas.

Voordelen van het lidmaatschap van onze vereniging:

  1. Spelen op kunstgrasbanen, wat betekent dat er bijna altijd getennist kan worden.
  2. Lid zijn van een vereniging waar het gehele jaar door gespeeld kan worden en waar het gehele jaar door van alles wordt georganiseerd.
  3. Trainingsmogelijkheden voor jong en oud. Onze trainer, Xander Veelbehr kun je bereiken op 06-52474540. Samen met Sebastiaan den Boesterd, Carlo Gordijn en Marijke van de Gaarden verzorgen zij de tennislessen bij TV Rhelico.
  4. Genieten op een prachtig onderhouden tennispark en clubhuis waar het zowel ’s zomers als ’s winters goed toeven is.

Tarieven voor 2017

Senioren

€ 135,- per jaar

Junioren

€ 75,- per jaar

Student uitwonend

€ 75,- per jaar

Inschrijfgeld

€ 20,-

Opzeggen

Schriftelijk voor 1 december

Nadere Toelichting:

Seniorleden, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
Juniorleden, zij die bij aanvang van het kalenderjaar nog geen 17 jaar zijn.

Inning Contributie:

De inning van de contributie wordt begin maart via automatische incasso gedaan.
Indien het niet lukt de contributie te innen, zal nogmaals een verzoek door de penningmeester worden gedaan om te betalen. Daarna kan door de vereniging een incassobureau worden ingeschakeld.

Toelichting inschrijfformulier

1. U dient de machtiging voor automatische incasso volledig in te vullen en te ondertekenen voor het innen van de jaarlijkse contributie
2. De jaarlijkse contributie wordt in maart ge├»nd. 
3. In het eerste jaar wordt contributie betaald naar rato van het aantal nog te spelen maanden van betreffend jaar, te beginnen met de maand waarin u uw KNLTB-ledenpas ontvangt. Het bedrag over het eerste jaar wordt door de leden zelf per bank overgemaakt; in het eerstvolgende jaar gaat de incasso gelden.
4. Het inschrijfgeld bedraagt €20,-
5. Seniorleden zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. 
Juniorleden zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. 
6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor 1 december met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk (of per E-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie.
7. Bij te late opzegging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan op grond van redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen dispensatie verlenen. 
8. Via regelmatige nieuwsberichten per e-mail, de website, het versturen van uw contributiefactuur en de aankondigingen in het clubhuis houden we u op de hoogte van de actualiteiten bij TV Rhelico. Voor de correspondentie met de leden ontvangen we graag een actueel e-mailadres, welke slechts voor intern gebruik wordt vrijgegeven.