Leefbaarheidsproject 2018 Veilig fietspad naar TV Rhelico

We vinden dat onze jeugd en die van omliggende dorpen recht heeft op een veilige fietsroute naar het sportpark Boutenstein (Rhelico). Daarom wil de werkgroep dorpsplan Rumpt in samenwerking met de voetbal- en tennisvereniging een veilig fietspad voor de jeugdleden van de sportclubs op sportpark Boutenstein (Rhelico) realiseren. Het betreft het doortrekken van de Zijlsteeg d.m.v. een schelpenpad langs een weiland, direct naar de sportvelden. Natuurlijk willen wij graag ons plan realiseren m.b.v. een deel van het beschikbare geld voor de leefbaarheidsinitiatieven. Hiervoor hebben wij uw stem nodig. Hoe meer stemmen hoe meer kans dat ons plan gekozen wordt om gesubsidieerd te worden. Stem op “Veilig fietsen naar Boutenstein” Stemmen kan van 17 april t/m 21 mei Via internet: www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget of www.dorpshuisalbertine.nl of via bijgevoegd stembiljet. (meerdere gaarne op achterzijde vermelden)